Meist

MTÜ Õppe- ja arengukeskus ME

 

ME – need oleme MEIE

ME – need on Meie Elanikud

ME – see on Meie Eesti

ME – see on Meie Elu

 

29.juulil 2010a. kirjutasime Maardus alla uue kodanikuühenduse asutamislepingule, mis sai nimeks MTÜ Õppe- ja arengukeskus Maardu. 14.novembri 2010 koosolekul võtsime vastu täiendatud põhikirja ning otsustasime muuta ka oma nime. 11.01.2011 kinnitati äriregistris meie nimeks MTÜ Õppe- ja arengukeskus ME.

 

MTÜ Õppe- ja arengukeskus ME tegevus kajastub kodulehel www.arengukeskus-me.eu .

 

Meie tunnusloom on vahva ja lõbus sipelgas, kes paistab silma töökuse, avatuse, heatujulisuse ja soojusega, mis on meie väärtused.

 

MTÜ loomise idee kasvas välja aastatel 2008-2010 toimunud pilootprojekti „Individuaalne keeleõpe mentori toel“ tegevustest,  mida rahastasid ja toetasid AEF, BC, HTM ja MISA. Ühenduse liikmete ja toetajate hulgas oli loomise hetkel üle 25 eelnimetatud projekti mentoritest ja mentiidest. Ka tegevjuht kuulub nende hulka.

 

MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME tegutseb mitmes suunas. Peamised tegevusvaldkonnad on sotsiaaltöö (toidupank, tegevused ja üritused puuetega inimestele), koolitustegevus (eesti keele õpe täiskasvanutele, IT- ja metoodika-alased koolitused) ning noorsootöö (huvitegevus, õpilasmalev, laagrid).

 

Meie asutajaliikmed on pärit Maardust ning nende osaks on sotsiaalvaldkond

 

Puuetega ja vähekindlustatud inimesed:

Alates 2010. aastast oleme tegelenud Maardu puuetega ja vähekindlustatud peredega. Toimunud on lastelaagreid, väljasõiduüritusi, rehabilitatsioonilaagreid.

Kõik meie üritused on kaasa aidanud teist keelt emakeelena kõnelevate laste eesti keele oskuse parandamisele. Nimelt on meie ürituste osavõtjad nii vene kui eesti emakeelega lapsed ning tegevused toimuvad kahes keeles sisuliselt teineteist dubleerimata.

Oleme endale eesmärgiks võtnud toetada oma tegevusega igati puuetega inimesi ning seetõttu on paljud meie kaasatöölised just puuetega inimesed (kodulehe toimetaja, logo autor, raamatupidaja, vabatahtlik liikumispuudega lapse tugiisik). Oleme tegutsenud selle nimel, et hakata pakkuma teenuseid, mida saaksid osutada ja kasutada ka need puuetega inimesed, kes kodust ei välju.

 

Eesti keele õppe toetamine:

Oleme korraldanud keeleõpet toetavaid üritusi, nagu väljasõidud, õppepäevad, keelekoolitused jmt. Pakume ka individuaalset lähenemist (üks mentor ja üks mentii), väikerühma (üks mentor ja 2-3 mentiid) ning keeleklubisid (üks mentor ja 4-6 mentiid). Keeleõppetegevusi ühised tegevused ja üritused mitmele mentorile ja mentiiderühmale, samuti kokkutulekud, laagrid jmt.

Partnerina oleme pakkunud keeleõpet ka noorteprojektides ning noortekeskuses.

Kaasatud on professionaalsed keeleõpetajad, mentorid ja vabatahtlikud keeleõppe tugiisikud.

 

Koolituskeskus ME

Koolituskeskus pakub erinevaid eesti keele kursusi. Korraldame tasemeõpet A1-C1 tasemel, samuti erialase eesti keele koolitust.

Infotehnoloogia-alaste koolituste valikus on mitmed eelkõige pedagoogidele suunatud koolitused, nt teksti-, tabel- ja esitlusprogrammid, vabavarana kasutatavad pedagoogilised ja metoodilised internetivõimalused jmt.

 

Heategevus:

Koostöös Maardu Linnavalitsuse ja Eesti Toidupangaga avasime veebruaris 2011 Maardusse Toidupanga. Toidupank on kujunenud ka tööandjaks kohalikele vabatahtlikele (toidu sorteerimine ja pakendamine, jaotamine, kampaaniad). Oleme partneriteks alaealiste asjade komisjonile ning kriminaalhooldusele.

 

Vabatahtlik töö:

Toetame oma tegevusega vabatahtlikku tegevust. Meie vabatahtlikud on nii koolinoored, tööealised kui ka juba pensionipõlve pidavad inimesed. Samuti oleme pakkunud puudega vabatahtlikele neile jõukohast tegevust. Vabatahtlikud on aidanud läbi viia üritusi, korjandusi, kampaaniaid.

 

Huvikeskus „Tiina Huvikeskus“

2017.aastal avasime huviringide keskuse lastele ja noortele. Pakume tegevusi nii lasteaiaealistele kui koolinoortele. Ringide valik on väga lai ning uusi huviringe lisandub pidevalt. Tiina Huvikeskus on Maardu esimene laia huvidespektrit kattev mitteformaalset haridust pakkuv organisatsioon. Tiina Huvikeskus teeb tihedat koostööd Maardu Linnavalitsuse ning kohalike lasteasutustega. 

 

Partnerid:

Meie hea koostööpartner on Maardu Linnavalitsus, kelle abiga ja rahalisel toel oleme korraldanud mitmeid tegevusi ja üritusi.

Koostöös Eesti Toidupangaga avasime veebruaris 2011 Maardu Toidupanga.

Maardu Gümnaasium, meie hea partner, on toetanud meie tegevust, pakkudes tasuta kasutada oma ruume.

 

Meedia:

Maardu Televisioon on leidnud võimaluse kajastada meie üritusi.

Kogu meie tegevus on kajastatud kodulehel www.arengukeskus-me.eu, mis on eesti- ja venekeelne.

Facebookis www.facebook.com/tiinahuvikeskus lehel kajastame oma tegevusi huvitegevuse valdkonnas.