IT ja haridus

Jätkuvad infotehnoloogia-alased koolitused Maardu Gümnaasiumi pedagoogidele. Eelmisel õppeaastal keskendusime koolitustsüklis peamiselt individuaalset lähenemist toetavatele tööriistadele. Käesoleval õppeaastal on planeeritud eelkõige rühmatööd toetavate ressurssidega tutvumine.