Avatud huviringid

FLORISTIKA

Kellele: al.10a, täiskasvanud

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud noortele ja täiskasvanutele. Huviringis õpime kasutama imporditavate lillede ja rohelise kõrval ka looduslikku materjali.  Õpime valmistama lilleseadeid erinevateks sündmusteks ja tähtpäevadeks, Õpime tundma taimi, neid kasutama ja hooldama ning valdama lilleseade teooriat ja praktikat. Õppetöös kasutatakse erinevaid materjale: kunst- ja lõikelilli, looduslikke- ja kunstmaterjale.

FOTORING

Kellele: al.10a, täiskasvanud

Millal: 1x nädalas

Huviring on mõeldud noortele ja täiskasvanutele. Fotoringi eesmärgiks on huvi äratamine pildistamise kui kunsti vastu. Õppeaasta vältel tegeletakse mitmesuguste fototehnikatega ja õpitakse vaatama elu läbi fotoaparaadi objektiivi, ent tähtsaim on siiski pildistamine ja saadud tulemuste analüüsimine. Algtasemel alustatakse tutvumist fotograafia ja fotokunstiga. Saadakse esimesed pildistamiskogemused. Edasijõudnutel on põhirõhk erinevate fotode tegemisel eesmärgist ja kasutusvaldkonnast lähtuvalt. Soovitatav on peegelkaamera olemasolu.

ARVUTIRING

Kellele: 7-10a

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud lastele. Tehnikaalade  kaudu  kujunevad  inimesel  mitmed  elutähtsad  pädevused  nagu loogiline  mõtlemine, planeerimine ja planeeritu rakendamine, analüüsivõime ning koostööoskus. Arvutiringis õpitakse arvuti riistvara ehitust, tutvustatakse erinevaid operatsioonisüsteeme, õpitakse teksti- ja tabeltöötluse, audio- ja videotöötluse ning graafikatöötluse aluseid ning vaadatakse üle arvuti turvalisuse faktorid. Edasijõudnud õpivad ka rastor- ja vektorgraafikat, WEB 2.0 võimalusi, ajaveebi ja RSSi.

MUUSIKATEATER

Kellele: al.10a, täiskasvanud

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud noortele ja täiskasvanutele. Neist, kes on tegelenud enesearendamisega läbi teatri, kasvavad loovalt mõtlevad ja laiema kultuurihuviga inimesed. Muusikateatri ringi  eesmärgiks on huvi äratamine teatritegemise vastu ja enda tundma õppimine läbi mängu. Muusikateater on kollektiivsel loomingul põhinev kunstiliik, milles on tihedalt läbi põimunud kirjandus, muusika, laul, tants ja kujutav kunst.

KAASAEGNE KÄSITÖÖ

Kellele: al.10a, täiskasvanud

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud käsitööhuvilistele noortele ja täiskasvanutele. Huviring toetab, julgustab ja arendab omanäolisust, ideede genereerimise oskust ja loovust. Käsitöö ja meisterdamise õpe Art Design huviringis suunab  eesmärgipäraselt siduma mõttetööd ja käelist tegevust, arendab värvi- ja kompositsioonitaju, õpetab tootedisaini, arendab majanduslikku mõtlemist, säästlikku eluviisi ja mõistvat suhtumist loodusse ning õpetab tundma erinevaid tehnoloogiaid ja erinevate materjalide kasutamise võimalusi praktilises tegevuses.

PEOTANTSU ALGÕPE

Kellele: al.6a, täiskasvanud

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud tantsuhuvilistele lastele, noortele ja täiskasvanutele, kes on huvitatud seltskonnatantsude õppimisest ja  tantsimisest. Õpetamisel peetakse silmas õpilase individuaalseid võimeid.  Õpetame ladina- ja standardtantse ning arendame tantsulise liikumise kaudu oma enesekontrolli ja eneseväljendamise võimeid. Tantsimine arendab läbi ühistegevuste ka sotsiaalseid  võimeid,  sealhulgas suhtlemisoskust    ning seltskondlikku tegevust.

3D-MODELLEERIMINE

Kellele:  al.7a (3D-pliiatsitega), al.12a (arvutil), täiskasvanud

Millal: 2x nädalas

Huviring jaguneb kaheks rühmaks: 3D-modelleerimine 3D pliiatsitega ning 3D-modelleerimine arvutil. Huviring on mõeldud lastele, noortele, ja täiskasvanutele. Huviring arendab tehnoloogilist ja kunstilist mõtlemist, loogikat, koostöö- ja esinemisoskust ning loomis- ja loovtööoskust. Valida saab kahe suuna vahel: modelleerimine 3D-pliiatsitega või  töö vabavaraliste 3D-modelleerimise programmidega ja 3D-printeritega. 3D on laialt kasutuses tootearenduses ning pakub noortele vajalikke algteadmisi, mida rakendada näiteks õpilasfirma loomisel. Samuti arendab 3D modelleerimine probleemilahendusoskust.

KOKANDUSRING

Kellele: al.7a, täiskasvanud

Millal: 2x nädalas (noorem rühm), 1x nädalas (vanem rühm)

Huviring on mõeldud kokandushuvilistele lastele, noortele ja täiskasvanutele. Õpime toite maitsvalt valmistama ja põnevalt kaunistama. Tutvume lauakommete ja kulinaariamaailma nippidega. Õpime valmistama sooje ja külmi roogi, küpsetisi ning kooke, samuti laua katmist. Tutvume köögis kasutatavate vahenditega ning tervisliku toitumise põhimõtetega.

JALGRATTAKOOLITUS

Kellele: 9-12a

Millal: 2x nädalas

Jalgrattaring on mõeldud lastele, kes saavad järgmise aasta kevadeks vähemalt 10aastaseks. Õpitakse liikluseeskirju ja -ohutust. Suurt tähelepanu pöörame turvalisusele nii liikluskäitumises kui varustuse osas. Jalgrattakoolitus lõpeb jalgrattajuhi eksamiga.

LOODUSEUURIJAD

Kellele: 5-14a

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud loodusehuvilistele lastele, noortele ja täiskasvanutele. Läbi praktilise, loomingulise ja teoreetilise õppetegevuse arendame laste loodustunnetust. Õpetame noortele seoseid looduse ja inimese eluavaldustes, harmoonilist ja täiuslikku elukorraldust looduses,  toimetulekut looduskeskkonnas ja austama ning hoidma elu kõigis tema avaldunud vormides. Omandame uusi teoreetilisi teadmisi loodusest, loomadest, taimedest, kividest, veest ja õhust. Õpime läbi praktiliste katsete ja ürituste (matkadel ja laagrites) looduses toimuvaid eluavaldusi ja protsesse kirjeldama.

 

KUNST JA LOOMING

Kellele: al. 4a, täiskasvanud

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud lastele, noortele ja täiskasvanutele. Huviringis tegeletakse inimese loomingulise arendamise läbi kujutava kunsti. Tutvume kunstiajalooga, traditsiooniliste ja kaasaegsete loominguliste eneseväljendusvormidega, eksperimenteerime. Olulisel kohal on kompositsioon ja vormiõpetus. Kasutame palju looduslikke ja taaskasutatavaid materjale.

HUVITAVAD KATSED

Kellele: al. 6a

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud teadushuvilistele lastele, noortele ja täiskasvanutele. Õpime tundma meid ümbritsevat maailma. Läbi praktiliste katsete tutvume loodusseadustega, füüsika ja keemia põhitõdedega. Olulisel kohal on eksperimenteerimine. Omandame teadustöö alused.

SPORDIRING

Kellele: 4-7a

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud liikumisest huvitatud lastele. Tegevused toimuvad võimalusel välitingimustes. Spordiringis tegeletakse üldfüüsilise arengu toetamisega läbi erinevate mänguliste liikumistegevuste. Mängime palli, jookseme, hüppame. Spordiringis osalemine annab hea ettevalmistuse hilisemaks alavalikuks. Spordiring sobib ka tervisehäiretega, ülekaalus ja liikumispuudega lastele.

KERGEJÕUSTIK

Kellele: al.8a, täiskasvanud

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud spordihuvilistele noortele ja täiskasvanutele. Tegeletakse jooksu-, hüppe- ja viskealadega. On võimalik spetsialiseerumine ja võistlusspordi tasemel treenimine, kuid soovi korral võib tegeleda ka vaid tervisespordi tasemel. Treeningrühmas võivad osaleda ka tervisehäiretega, ülekaalus ja liikumispuudega inimesed.

LASTEJOOGA

Kellele: 6-10a

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud lastele. Jooga aitab parandada üldfüüsilist seisundit, tasakaalu ja enesekontrolli. Lastejoogas seotakse iidne joogakunst lastele sobiva tegevusega. Huviring sobib ka tervisehäiretega, ülekaalus ja liikumispuudega inimesele.

ÕMBLUSRING

Kellele: al 10a, täiskasvanud

Millal: 1x nädalas

Huviring on mõeldud noortele ja täiskasvanutele. Õmblusringis õpime disainima ja modelleerima rõivaid, riideesesemeid ja aksessuaare. Õpime tundma erinevaid kangaid, õmblusmaterjale ja -tarvikuid.

INTELLEKTUAALNE KLUBI MIS? KUS? MILLAL?

Kellele: al.7a, täiskasvanud

Millal: 2x nädalas

Huviring on mõeldud lastele, noortele ja täiskasvanutele. Huviringis tegeleme silmaringi laiendamisega. Uurime erinevaid valdkondi iidsetest aegadest tänapäevani, ajaloost tehnoloogiani.